Ger Brouns
1942.
Beeldend kunstenaar.
Schilderijen in acryl- en olieverf.

Ontwikkeling:
Context: Na de grafische opleiding waren de eerste bepalende stappen op beeldend gebied  tekeningen en schilderijen die de droom als uitgangspunt hadden. Vanuit het thema droom ontwikkelden zich gaandeweg werkstukken in figuratieve stijl waarin droom en werkelijkheid met elkaar verstrengeld raakten.
Na 1992 komt de ontwikkeling naar meer abstractie, deformatie, lossere schildertechniek en uitbundiger kleurgebruik op gang.
De belangrijkste inspiratiebron voor de werkstukken na 1992 zijn teksten.
De beelden die opdoemen/gloren bij het horen of lezen van een woord, een zin of een tekst zijn het beginpunt voor een nieuwe creatie. De gekozen tekst is tevens de titel van het werkstuk en is zichtbaar in de schildering geplaatst.
Het centrale thema in deze werkstukken is de mens, zowel in positieve als in negatieve zin, waarbij de daarbij behorende tegenstellingen een plaats krijgen.
Andere kunstenaars vormen soms een indirect ijkpunt voor de eigen verbeelding. De ontwikkeling van de eigen beeldtaal en de toepassing daarvan staan voorop.
Kunstenaars die in hun zienswijze oorspronkelijk, geen navolgers van anderen zijn, hebben mijn voorkeur. Dat kunnen kunstenaars uit het heden en het verleden zijn.
 
Kenmerken van mijn werk:
Techniek: het houten paneel is steeds de beelddrager. De ondertekening wordt aangebracht in (kleur)potlood. Daarna wordt de gehele tekening met acrylverf ingevuld. Soms nog een tweede en derde kleurlaag in acrylverf. Over deze acrylverf heen worden een aantal transparante, dunne kleurlagen in olieverf aangebracht.
Vorm: soms ontstaan vanuit een thema drie losse, aparte schilderijen waarbij het gekozen thema op verschillende manieren verbeeld is.
Vaak is in een schilderij de triptiekindeling toegepast (linkerpaneel, middenpaneel en rechterpaneel). Er ontstaat dan genoeg “ruimte”om de gedachten en de verbeelding daarvan als een verhaal te plaatsen.
Inhoud: meestal staat het gekozen thema direct of indirect in verband met tegenstellingen die men in de wereld om ons heen ziet: leven/dood, hemel/hel, goed/kwaad, liefde/haat, vreugde/verdriet, levensvreugde/eenzaamheid, gezondheid/ziekte, jeugd/ouderdom enz.
De vormen die in de schildering geplaatst worden zijn soms levensecht, soms gedeformeerd al naar gelang de inhoud daarom vraagt.
De beeldaspecten worden op een persoonlijke wijze ingevuld.
 
Opleiding:

1965-1967    Academie T.K. Maastricht. Grafische technieken.